از صفحه گوشیت فیلم بگیر
۱
AZ Screen Recorder
Hecorat
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
رایگان
ضبط‌کننده صفحه
Sony Mobile Communications
۱۳۹۵/۰۹/۲۸
رایگان
Rec.
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
رایگان
SCR Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
رایگان
Mobizen
MOBIZEN
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
رایگان
AB Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۹/۰۲
رایگان
Background Video Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
رایگان
Apowersoft Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۲۸
رایگان
Best Screen Recorder HD
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
رایگان
پـارســـــی
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۲۸
رایگان
Game Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۷/۱۱
رایگان
REC Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
رایگان
Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
رایگان
Easy Screenshot
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۱۱
رایگان
Secret Camera Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۱/۲۵
رایگان
Screenshot Easy
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۴/۰۵
رایگان
OK Screenshot
Go Launcher Dev Team
۱۳۹۳/۰۴/۲۱
رایگان
Ace Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۱۲
رایگان
Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
رایگان
Snap
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
رایگان
HD Screen Recorder
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۳۰
رایگان
Stitchcraft
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۶/۰۹
رایگان
One Shot
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۱۰/۱۲
رایگان
Recordable Free
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۱/۱۴
رایگان
۱
۲
چارخونه را دریافت و نصب کنید دانلود
Title